RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘Uroda’

Kasza- dlaczego wart ją jeść

05 paź

Niewiarygodne własności kaszy

Kasze poza tym, że są bardzo zdrowe są również bardzo smaczne. Niestety częściej wybieramy jako dodatek do obiadu ziemniaki, ryż lub makaron. A szkoda. Kasze świetnie pasują do drugiego dania, zup ale również mogą stanowić podstawę dania. Korzyści jedzenia kasz jest wiele, śmiało można powiedzieć, że pod względem odżywczym przewyższają ziemniaki, makarony i ryż. Kasze wzbogacają naszą dietę w witaminy B1,B2,E oraz kwas foliowy, są żródłem takich składników mineralnych jak magnez, potas, zelazo, selen, cynk. Poza wysoką wartością odżywczą kasza jest niskokaloryczna i sycąca, więc jak najbardziej powinna stanowić stały element diety u osób planujących zredukować masę ciała.

kasza

kasza

Ze względu na duży wybór rodzaju kasz każdy znajdzie kaszę odpowiednią dla siebie. Ludzie zdrowi mogą spożywać wszystkie rodzaje kasz. Osobom cierpiącym na choroby przewodu pokarmowego

Jak wrzody czy nieżyt żołądka i jelit oraz refluks zaleca się jedzenie kasz łatwo strawnych, czyli takich które zawierają mniejszą ilość błonnika pokarmowego. Są to drobne kasze jak manna, jaglana, kuskus. Osobom chorującym na cukrzycę zaleca się jadanie gruboziarnistych kasz o niskim indeksie glikemicznych. Tu sprawdzi sie zdecydowanie najlepiej kasza gryczana, ale śmiało można również polecić kaszę jeczmienne. Osoby zmagające się z celiaklią lub nietoleranją glutenu mogą jadać kaszę naturalnie nie zawierające glutenu czyli jaglaną, gryczaną i kukurydzianą oznaczoną na opakowaniu symbolem przekreślonego kłosa (mamy wtedy pewność, że dana kasza nie jest zanieczyszczona glutenem).

Na zachętę na kolejny obiad polecam przygotowanie pysznego, niskokalorycznego dania, którego podstawę stanowi właśnie kasza. Smacznego i na zdrowie!

Kasza jaglana z suszonymi pomidorami i serem feta.

Składniki na 1 porcję: 60g kaszy jaglanej, 150ml wody, 60g suszonych pomidorów ze słoika, 50g sera feta , 1 łyżeczka oliwy z oliwek 4g, łyżeczka posiekanego szczypiorku, 15g pestek dyni lub słonecznika, sok z cytryny, sól, pieprz.

Sposób przygotowania: Kaszę wypłukać i zalać w garnku świeżą wodą. Doprawić odrobiną soli i pieprzu (najlepiej świeżo mielonego). Dodać oliwę, przykryć i gotować kaszę około 13-15 minut. Ugotowaną kaszę przełożyć do miski i wymieszać. Na suchej patelni teflonowej uprażyć pestki dyni lub słonecznik. Dodać do kaszy odsączone z oliwy, drobno pokrojone pomidory, pestki dyni oraz pokrojony w kosteczkę ser feta. Skropić odrobiną soku z cytryny, doprawić do smaku i udekorować świeżym szczypiorkiem.

Dietetyk kliniczny mgr Julia Pniok

 

 

Poszukujesz dobrego lekarza dietetyka. Oto twarz superslim

09 mar

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ochudzanie, Uroda, Zdrowie

 

Jak wygląda ciało kobiety

12 sty

Zobacz jak wygląda ciało kobiety, przy podanych zawartościach zawartościach tkanki tłuszczowej w procentach.

ciało kobiety

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Kobiety, Ochudzanie, Uroda

 

Jestem puszysta i spodziewam się dziecka.

04 sty

          Każda mama, która ma nadwagę powinna znajdował się pod szczególną opieką lekarza i dietetyka. Ciąża kobiety otyłej uważana jest za ciąże wysokiego ryzyka. Dzięki rozwojom i postępom w medycynie większość kobiet puszystych ma szansę szczęśliwe donosić ciąże i urodzić zdrowe dziecko. Warto jedna zapoznać się z istniejącymi zagrożeniami i widzieć na co w szczególności zwracać uwagę.

           Kobieta z nawagą planująca powiększenie rodziny, powinna przed planowaną ciążą stracić zbędne kilogramy. Zapewni tym sposobem lepsze warunki do rozwoju dziecka wewnątrz macicy. Stosując dietę przed planowana ciążą przyszła mama zdobywa zdrowe nawyki żywieniowe, które pomogą jej w utrzymaniu odpowiedniej wagi podczas ciąży.

spodziewam się dziecka

          Niestety obecnie w praktyce wygląda to tak, że na oddziały położnice zgłaszają się duża liczba kobiet z otyłością. Często kobiety te ważą 120 kg i więcej, co stanowi duże ryzyko zdrowotne podczas porodu. Otyłość jako choroba metaboliczna sama w sobie przyczynia się do zaburzeń układu krążenia i oddechowego, obciąża kręgosłup, kości i stawy, sprzyja występowaniu nadciśnienia tętniczego. Podczas ciąży serce musi ciężej pracować, bo przepompowuje więcej krwi niż dotychczas. Bije ono 20 krotni szybciej.

           U wielu puszystych mam insulino-oporność wysteruje już przed zajściem w ciążą, co zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy dwukrotnie.

         Kobiety z nadwagą będące w ciąży powinny wykonywać pomiar ciśnienia samemu w domu przynajmniej raz w tygodniu. W przypadku wystąpienia nadciśnienie tętniczego kobieta musi co najmniej 3 razy dziennie kontrolować ciśnienie. Jeżeli okaże się wysokie, należy odraz kontaktować się z lekarzem.

          Nadciśnienie tętnicze i nieprawidłowości metaboliczne wynikające z otyłości przyczyniają się do zaszczenia krwi. W połączeniu ze zwiększonym uciskiem ciała na naczynia żylne nóg grozi to zakrzepicą i zatorem płucny. Jeżeli kobieta chorowała na nadciśnienie przed ciążą, może to zahamować rozwój płodu, ponieważ naczynia krwionośne doprowadzające krew do łożyska nie pracują prawidłowo i powoduje to grosze dożywienie płodu. Dlatego tez otyła panie często rodzą małe dzieci. Natomiast cukrzyca powoduje odwrotny efekt. Noworodki osiągają dużą wagę. Co zwiększa narażenie dzieci w przyszłości na wystąpienie w przyszłości cukrzycy typu 2.

          Otyłe panie spodziewające się dziecka znacznie częściej chorują na infekcje dróg moczowych i uporczywe zaparcia. Natomiast w odróżnianiu od szczupłym kobiet spodziewających się dziecka nie odczuwają zazwyczaj nudności na początku ciąży, co związane jest z większą ilością estrogenów w ich organizmie. Estrogeny zmniejszają u tych kobiet ryzyko poronienie. Z powodu mniejszej aktywności, rzadziej dochodzi u nich do przedwczesnego porodu. Dużo rzadziej występuje również anemia u pań z nadwagą w porównaniu do szczupłych kobiet.

         Każda mama z dużą nadwagą podczas ciąży nie powinna przytyć więcej niż 6-8 kg. Konieczna jest pomoc dietetyka, w celu dobrania odpowiedniego jadłospisu. Dieta powinna być w pełni wartościowa, dobrze zbilansowana zarówno pod względem kaloryczności jaki i ilości wszystkich niezbędnych do rozwoju dziecka substancji odżywczych. Z reguły wprowadzana jest dieta cukrzycowa, która zaleca spożywanie posiłków małych ale częstych. Kobieta z dużą otyłością powinna przytyć do 30 tygodnia ciąży najwyżej kilogram lub najlepiej wcale. Nie powinno być dużej przerwy nocnej. Przyszła mam powinna zjeść kolację nawet późnym wieczorem, pól godziny przed snem. Szczególne zalecenia odnośnie jadłospisu ustala indywidualnie pod pacjentkę dietetyk.
Każda puszysta mam powinna zaakceptować siebie. Jeżeli nie występują powikłania takie jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze, to sam otyłość nie musi mieć żadnego wpływu na rozwój dziecka. Warto jedna ustalić sobie postanowienie, że po urodzeniu będziemy zdrowo odżywiać malucha i chronić o przed otyłością i nadwaga.

          Zdaniem dietetyka: Osobiście prowadzę znaczną grupę kobiet ciężarnych mających nadwagę. Wprowadzając u przyszłych mam odpowiedni jadłospis, obserwujemy u nich odpowiedni przyrost wagi i u większości brak powikłań otyłości jeżeli stosują się do zaleceń oczywiście podczas ciąży i ich dzieci po porodzie są zdrowe

.
Dietetyk kliniczny mgr Kinga Kuśka
www.superslim.com.pl

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ochudzanie, Uroda, Zdrowie

 

Za­dbaj o sie­bie

15 gru

SuperSlim – poradnia dietetyczna w Żorach

SuperSlim - poradnia dietetyczna w Żorach

Oty­łość jest cho­ro­bą prze­wle­kłą, która sta­no­wi obec­nie po­waż­ny pro­blem spo­łecz­ny.

W Pol­sce w gru­pie osób do­ro­słych nad­wa­gę ma około 41% męż­czyzn i 28,7%

ko­biet, a oty­łość 15,7% męż­czyzn i 19,9% ko­biet.

 

 

Su­per­Slim Za­dbaj o sie­bie

 

Jeśli ro­dzi­ce są otyli, dziec­ko ma 70% szan­sę bycia rów­nież oty­łym. Nie le­czo­na oty­łość pro­wa­dzi do wielu cho­rób prze­wle­kłych np. cu­krzy­cy typu 2, cho­ro­by nie­do­krwien­nej serca, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, cho­ro­by no­wo­two­ro­wej, cho­rób kost­nych i in­nych.

Z uwagi na po­gar­sza­ją­cą się ja­kość i war­tość od­żyw­czą żyw­no­ści oraz wa­dli­wy spo­sób od­ży­wia­nia się ko­biet cię­żar­nych mamy do czy­nie­nia w ostat­nich la­tach z wzro­stem wy­stę­po­wa­nia aler­gii po­kar­mo­wy u dzie­ci i do­ro­słych.

Wy­cho­dząc na­prze­ciw wzra­sta­ją­cym po­trze­bą in­ten­syw­nej i wy­so­ko­spe­cja­li­stycz­nej opie­ki die­te­tycz­nej po­wsta­ła Po­rad­nia Die­te­tycz­na Su­per­Slim w Żo­rach. W celu pro­fi­lak­ty­ki i pre­wen­cji cho­rób prze­wle­kłych wy­ko­nu­je ona ba­da­nie dia­gno­stycz­ne takie jak np. po­miar glu­ko­zy, cho­le­ste­ro­lu i trój­gli­ce­ry­dów w celu wcze­sne­go wy­kry­cia i le­cze­nia die­te­tycz­ne­go cho­rób die­to-za­leż­nych. Die­te­tyk kli­nicz­ny wy­ko­nu­je u każ­de­go pa­cjen­ta seg­men­to­wą me­dycz­ną ana­li­zę skła­du ciała na no­wo­cze­snym, jed­nym takim w na­szym re­gio­nie ana­li­za­to­rze skła­du ciała. Po­rad­nia Die­te­tycz­na Su­per­Slim ce­chu­je się in­dy­wi­du­al­nym po­dej­ściem do każ­de­go klien­ta. U każ­de­go pa­cjen­ta prze­pro­wa­dza­na jest ana­li­za spo­so­bu ży­wie­nia na pod­sta­wie 24 go­dzin­ne­go wy­wia­du die­te­tycz­ne­go, na jej pod­sta­wie die­te­tyk wy­chwy­tu­je błędy die­te­tycz­ne po­peł­nia­ne przez pa­cjen­ta np. spo­ży­wa­nie zbyt dużej ilo­ści ka­lo­rii, biał­ka, tłusz­czu czy wę­glo­wo­da­nów, zbyt małą podaż błon­ni­ka lub wi­ta­min z danej grupy. Dla każ­de­go pa­cjen­ta roz­pi­sy­wa­ne są in­dy­wi­du­al­ne ja­dło­spi­sy, które uwzględ­nia­ją jego pre­fe­ren­cje ży­wie­nio­we, stan zdro­wia, in­dy­wi­du­al­ne za­po­trze­bo­wa­nie na po­szcze­gól­ne skład­ni­ki po­kar­mo­we.

Z usług Po­rad­ni Die­te­tycz­nej mogą sko­rzy­stać za­rów­no dzie­ci jak i osoby do­ro­słe. Zaj­mu­je się ona mię­dzy in­ny­mi: nie­do­wa­gą, nad­wa­gą i oty­ło­ścią, cho­ro­ba­mi die­to-za­leż­ny­mi jak np. cu­krzy­cą, nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym, cho­ro­bą nie­do­krwien­ną serca, ży­wie­niem po za­bie­gach chi­rur­gicz­nych np. po za­wa­le mię­śnia ser­co­we­go, ży­wie­niem ko­biet cię­żar­nych, ży­wie­niem w spo­rcie, die­ta­mi an­ty­cel­lu­li­to­wy­mi i an­ty­ok­sy­da­cyj­ny­mi opóź­nia­ją­cy­mi pro­ce­sy zwią­za­ne ze sta­rze­niem się skóry, ana­li­zą spo­so­bu ży­wie­nia.

 

Je­że­li uwa­żasz, że po­trze­bu­jesz po­ra­dy die­te­ty­ka, lub chcesz prze­ana­li­zo­wać swój spo­sób ży­wie­nia zgłoś się do nas. Pod­czas wi­zy­ty zo­sta­ną wy­ko­na­ne ba­da­nia: po­miar ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go krwi, ba­da­nie glu­ko­zy, cho­le­ste­ro­lu i trój­gli­ce­ry­dów, seg­men­to­wa me­dycz­na ana­li­za skła­du ciała, ana­li­za spo­so­bu ży­wie­nia i pierw­sza po­ra­da die­te­ty­ka.

 

 

 

 

 

 

Su­per­Slim Po­rad­nia die­te­tycz­na

Aleja Woj­ska Pol­skie­go 3, 44-240 Żory

Za­pra­sza­my: Pon, Śr, Pt: 10.00 – 18.00, Wt, Czw: 8.00 – 20.00, Sob: 9.00 – 15.00

Za­dzwoń: 531 200 609

Zo­bacz wię­cej na: www.superslim.com.pl

 

 

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Dieta, Ochudzanie, Uroda, Zdrowie

 

Prawie nic nie jem a tyję. Dlaczego ?

04 gru

Obecnie coraz większym problemem społecznym jest nadwaga i otyłość zarówno u osób dorosłych jak i dzieci. Coraz liczniejsza grupa pacjentów uskarża się na to iż mimo go, że spożywa niewielką ilość jedzenie ich waga wzrasta lub „stoi w miejscu”. Dlaczego tak się dzieje? Czemu stosując restrykcyjne diety nasza waga się nie zmienia ?

W poniższym artykule odpowiemy na Państwa pytania.

 

Analizując 24 godzinne wywiad dietetyczne dochodzimy do wniosku iż bardzo liczna grupa pacjentów z nadwagą i otyłością spożywa codziennie 1000 lub mniej kalorii a ich waga się nie zmienia lub rośnie. Czym to jest spowodowane, dlaczego tak się dzieje ? Czemu otrzymując dietę 1200 kcal, a spożywając wcześniej zaledwie 1000 kcal ja chudnę ?
Otóż znaczna grupa tych osób spożywa zaledwie dwa posiłki w ciągu dnia. Większość z tych osób nie jada śniadanie, co jest podstawowym błędem dietetycznych. Śniadanie jest podstawowym posiłkiem wciągu dnia nie należy zapominać o jego spożyciu. Jadając tylko 2 posiłki w ciągu dnia nastawiamy nasz organizm na tryb „oszczędzania”. „Boi” się on, że nie dostanie niezbędnej mu ilości energii i składników odżywczych niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania. Jego obroną jest gromadzenie zapasów w postaci tkanki tłuszczowej na „gorsze czasu”. Nieregularne spożywani posiłków powoduje zwolnienie tępa przemiany materii. A co za tym idzie problemy z utrzymaniem stałej wagi i jej redukcją w razie konieczności.

Analizując sposób żywienia tych osób, dochodzimy do wniosku, że ich codzienna dieta jest niedoborowa pod względem ilości spożywanych witamin, miro i makroelementów. Każda z tych osób spożywa zbyt małą ilość błonnika pokarmowego. Zaburzone w ich jadłospisie są proporcje względem siebie węglowodanów, białek i tłuszczy. Prawie każda osób spożywa zbyt mało białka, zbyt dużo tłuszczu i za mało lub za dużo węglowodanów względem wartości kalorycznej diety.

Każąc spożywać każdej z tych osób 5 posiłków w ciągu dnia. Wprowadzając obfite i w pełni wartościowe I śniadanie, spożyte nie później niż 30 minut po przebudzeniu. Przeliczając każdej z tych osób indywidualne dobrany po ich konkretne zapotrzebowanie jadłospis. Obserwujemy u każdej z tych osób spodek wagi od 1,5 do 0,5 kilograma tygodniowo, na w pełni zbilansowanej diecie dostarczającej od 1300 do 1000 kcal. 

Analizując poniższe wyniki dochodzimy do wniosku, że nie tylko wartość kaloryczna diety wpływa na prawidłowy przebieg utraty wagi. Podstawowym i niezbędnym elementem prawidłowego odchudzania jest w pełni zbilansowana, indywidualnie dobra dieta. A także ogromy wpływ na utratę wagi ma regularne spożywanie posiłków o mniej więcej stałych porach.

Jeżeli uważasz, że masz podobne problemy. Masz dość ciągłego „głodzenia się”, które nie przynosi żadnych efektów. Nie zwlekaj, umów się na spotkanie z dietetykiem. Gwarantujemy Ci, ze z nami osiągniesz swój cel. Pamiętaj odchudzenia polega na jedzeni a nie głodzeniu się. 

Dietetyk kliniczny mgr Kinga Kuśka
 

ALON.PL