Za­dbaj o sie­bie

SuperSlim – poradnia dietetyczna w Żorach Oty­łość jest cho­ro­bą prze­wle­kłą, która sta­no­wi obec­nie po­waż­ny pro­blem spo­łecz­ny. W Pol­sce w...